Coaching

Coaching op het vraagstuk, in relatie tot jou

De aanleiding voor coaching start met jouw vraag, probleem, behoefte of wens. Door dit vraagstuk speelt er zich van alles af bij jou. Mijn begeleiding sluit daarom aan bij jou als uniek persoon en hoe jij met dit vraagstuk omgaat. In het coachingstraject werken we samen aan het vraagstuk en aan het ontdekken en ontwikkelen van jezelf als persoon. Door begeleid zelfonderzoek ontstaat inzicht in jezelf, aanvaarding van wat-is en aanknopingspunten om bewuster, anders te reageren en handelen. Dit belicht de essentie:

  • Zelfinzicht: jezelf beter leren kennen
  • Zelfaanvaarding: jezelf mogen zijn, van jezelf
  • Zelfvertrouwen: jezelf durven tonen, zoals je echt bent

Mijn begeleidingsstijl als coach

Mijn begeleidingsstijl kenmerkt zich door vanuit openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen samen te werken aan jouw vraagstuk, in relatie tot jou als persoon. Coachees typeren de samenwerking als vertrouwelijk en veilig. Er is ruimte om kwetsbaar te mogen zijn, vanuit een plezierig ongedwongen contact. In deze context blijft de focus op de essentie van het vraagstuk in relatie tot jou als persoon.

Lees de ervaringen van coachees over de resultaten en effecten die de coaching oplevert.

Elk coachingsgesprek start vanuit wat er speelt in de hier-en-nu situatie. Zo ontstaat een open, aandachtig contact. Dit vormt de basis voor een optimale wisselwerking tussen jou als coachee en mij als coach. In deze interactie ontvouwt zich het groeiproces, waarbij ik je begeleid.

Mijn focus tijdens de coaching is:

Starten bij wat er hier-en-nu speelt

Open, gelijkwaardige, professionele vertrouwensrelatie

Coachen op de essentie

Stimuleren van zelfinzicht en eigenaarschap

Vergroten van het vertrouwen in jezelf

Bewust innemen van jouw plek

Houvast vinden in wat werkt voor jou

Het coachingsproces

In het begeleiden van jou met jouw vraagstuk, starten we telkens weer vanuit wat er nu speelt. Door het erkennen en aanvaarden van hoe de feitelijke situatie nu is, sluiten we aan bij de actuele realiteit. Vanuit dit startpunt, begeleid ik je bij wat jij nu nodig hebt, in relatie tot het omgaan met het vraagstuk. 

Samen werken we aan een combinatie van onderstaande groeiprocessen: 

  • Her-inneren en ont-dekken wat juist jou raakt als persoon in dit vraagstuk. Dit begeleide zelfonderzoek leidt tot een vergroot zelfinzicht en eigenaarschap
  • Door het erkennen van je persoonlijke raakvlak met het vraagstuk ontstaat ruimte voor het hervinden van je innerlijke kracht en weten. Dit leidt tot zelfaanvaarding en zelfwaardering, en vergroot het vertrouwen op jezelf en het jezelf durven zijn
  • Bewust open en (opr)echt je eigen plek innemen; grond onder je voeten ervaren. Samen verkennen we welke stap zich wil ont-vouwen en hoe je je wilt ont-wikkelen. Zo ontstaat houvast om bewust, op jouw manier, anders om te gaan met de situatie en het vraagstuk; passend bij jouw behoefte en wens. 
  • Stap-voor-stap, vanuit een bewuste intentie, experimenteren met concrete acties en leren door te doen; in en van de praktijk. 

De coaching bestaat concreet uit een combinatie van begeleid zelfonderzoek en ervaringsgerichte oefeningen. Hierdoor ontstaat inzicht en begrip, en ervaar en doorvoel je wat het vraagstuk met je doet. De uitkomsten vertalen we naar de vraag: hoe is dit toepasbaar voor jou, in jouw situatie en welke concrete stap durf je te gaan zetten.